Kars kadastro işlemleri tevhit birleştirme

2010/4 sayılı genelgede tevhit (birleştirme); “Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesini” ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Birleştirme işlemini teknik ifadelerle tanımlamak gerekirse; …..

(birleştirme); Tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Yapılan birleştirme işleminin imar mevzuatına uygunluğu onaylattırılır. (Onay mercii; işleme konu parseller belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediye encümeni; mücavir alan dışında ise il özel idaresidir.)

2010/4 sayılı genelge birleştirmeyi; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde birleştirme için ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa başvuru kadastro müdürlüğüne yapılır.

Kars Deniz Harita Olarak, taşınmaza ait tüm işlemleri sizin yerinize biz hallediyoruz. İşlemlerinizi sizin yerinize yapacak olan güvenilir, kaliteli ve işini önemseyen en iyi firmayız. Bizimle iletişim kurunuz.

tevhit tapu birleştirme
tevhit işlemi ne demektir
Tevhit birleştirme nedir
Call Now ButtonMüşteri Destek Hattı