kars kadastro işlemleri yola terk harita

Yola terk haritaları, 2010/22 sayılı genelgede; “imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Bundan hareketle yola terki teknik olarak şu şekilde tanımlamak mümkündür.

Yola terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15. ve 16. maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüz ölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir.

Yola terk işlemleri bedelsiz de olsa döner sermayeye tabidir. Tescilinde ise kayıtlı olduğu kütük sayfasının kapatılmasına gerek yoktur. Yola giden kısım, parselin kayıtlı yüz ölçümünden düşülmesi yeterlidir.

2010/22 sayılı genelge gereğince yola terk işlemi; haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendisine yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdir.

Buna göre parselinden yola terk yaptırmak isteyen ilgilinin terk işlemini gösterir şekilde haritasını, serbest harita mühendisine yaptırması gerekmektedir.

Kars Deniz Harita Olarak, taşınmaza ait tüm işlemleri sizin yerinize biz hallediyoruz. İşlemlerinizi sizin yerinize yapacak olan güvenilir, kaliteli ve işini önemseyen en iyi firmayız. Bizimle iletişim kurunuz.

kars deniz harita yola terk haritalar
yola terk harita nasıl oluşturulur
kars deniz harita yola terk nedir
Call Now ButtonMüşteri Destek Hattı